Ако смятате, че сте намерили линк, който е подходящ за тази страница, и не е включен в нея в момента,
моля, предложете го на редактора чрез тази форма.
Всички полета, отбелязани със * са задължителни за попълване.

Предложените от вас линкове може да бъдат отхвърлени в следните случаи:
- не съвпадат с тематиката на страницата, на която ги предлагате
- предложената страница все още не е напълно готова
- качеството на страницата (съдържание, изглед) не е на достатъчно добро ниво
- на страницата се срещат много правописни грешки
- на страницата има дразнещи обяви и изскачащи прозорци
- страницата не е оптимизирана за двата най-често използвани браузъра (Internet Explorer, Mozilla Firefox)

Редакторът на страницата си запазва правото да промени текста на линка,
както и да постави линка в най-подходящата кутия!
След като линкът веднъж вече е бил изпратен на редактора на страницата,
той може да бъде предложен отново само в случай, че на страницата са направени значителни промени.
В противен случай предложението ще се смята за спам.

 
 
Кутия: *

Описание (заглавие) на линка: * (макс. 110 знака)

URL: *

Вашият E-mail: *

Коментар:

Кога е създадена българската държава: *


Полетата, отбелязани с *, са задължителни